PŘEKLÁDACÍ ŠNEKOVÉ DOPRAVNÍKY FLIEGL

Zásadním bodem kombinované přepravy je proces překládky, na který lze vozy s výtlačným čelem Fliegl rychle přestavět díky rozmanitým technickým zařízením. To je přednost především pro provozy s širokým spektrem činností a dodavatele služeb.

„Čas jsou peníze,“ řekl již Benjamin Franklin v roce 1748. Tato prastará pravda platí i v přepravě obilí. Čím méně žací mlátička zahálí, tím méně peněz utíká během přepravy. To lze dokonale realizovat pomocí překládacích šnekových dopravníků Fliegl speciálně určených na obilí. Kombinace vozů s výtlačným čelem a překládacích šnekových dopravníků umožňuje skladovat obilí, dokud není k dispozici přepravní vozidlo připravené k překládce. S překládacím šnekovým dopravníkem Fliegl se tak výrazně zvyšuje vytížení žacích mlátiček. Šampioni na překládku jsou ÜLS 400 a ÜLS 500.

Překládací šnekový dopravník ÜLS 400

Překládací šnekový dopravník typu 400 dosahuje výšky překládky 4,3 m a zvládne překládat 7 500 kg za minutu.

Všechna provedení jsou hydraulicky sklopná a jsou vybavena hydraulickým šoupětem a spojovacím kloubovým hřídelem k připojení k průchozímu náhonu.


Překládací šnekový dopravník ÜLS 500

Model ÜLS 500 je větší variantou s průměrem trubky 50 cm a při překládce dosahuje výkonu cca 10 000 kg za minutu. Přitom může provádět překládku až do výšky 4,6 m.

Obě provedení jsou hydraulicky sklopná a jsou vybavena hydraulickým šoupětem a spojovacím kloubovým hřídelem k připojení k průchozímu náhonu.

Přednosti a možnosti


  • Funkce zásobníku zabraňuje vzniku prostojů žací mlátičky

  • Zvýšení výkonu žací mlátičky

  • Enormní výkon při překládce

  • Snadná a rychlá montáž

  • Velká výška překládky

  • Hydraulické sklápění

Funkce překládacího šnekového dopravníku


Překládací šnekové dopravníky Fliegl jsou hydraulicky sklápěné. Přitom se horní díl trubky přesune zboku směrem nahoru a je automaticky zajištěn ve své koncové poloze. Stejným způsobem provedete i vyklopení.

Šnek je poháněn průchozím náhonem. Před zahájením překládky je nutné aktivovat hydraulické šoupě.

Vybavení