Zadní

PŘEKLÁDACÍ ŠNEKOVÉ DOPRAVNÍKY FLIEGL

Zásadním bodem kombinované přepravy je proces překládky, na který lze vozy s výtlačným čelem Fliegl rychle přestavět díky rozmanitým technickým zařízením. To je přednost především pro provozy s širokým spektrem činností a dodavatele služeb.

Svá vozidla můžete využívat jako celoroční všeuměly a rychle a nekomplikovaně je můžete připravit vždy na další zakázku. Jednoduše odeberte zadní čelo a nahraďte je vhodnou nástavbou. Překládací pásy a šneková ústrojí Fliegl dopravují kompost, kukuřičnou nebo travní siláž, štěpku, řepu nebo brambory.

Překládací technika je klíčem k moderní zemědělské logistice. Šetří práci, čas i peníze. 

PŘEKLÁDACÍ ŠNEKOVÝ DOPRAVNÍK TYPU 400 A TYPU 500 NA OBILÍ


„Čas jsou peníze,“ řekl již Benjamin Franklin v roce 1748. Tato prastará pravda platí i v přepravě obilí. Čím méně stojí žací mlátička nečinně, tím méně peněz zůstává na cestě. To lze dokonale realizovat pomocí překládacích šnekových dopravníků Fliegl speciálně určených na obilí. Kombinace vozů s výtlačným čelem a překládacích šnekových dopravníků umožňuje skladovat obilí, dokud není k dispozici přepravní vozidlo připravené k překládce. S překládacím šnekovým dopravníkem Fliegl se tak výrazně zvyšuje vytížení žacích mlátiček. Šampioni na překládku jsou ÜLS 400 (s průměrem trubky 40 cm) a ÜLS 500 (s průměrem trubky 50 cm). Překládací šnekový dopravník typu 400 dosahuje výšky překládky 4,3 m a zvládne překládat 7 500 kg za minutu. Větší varianta s průměrem trubky 50 cm dosahuje při překládce výkonu dokonce 10 000 kg za minutu. Přitom může provádět překládku až do výšky 4,6 m. Obě provedení jsou hydraulicky sklopná a jsou vybavena hydraulickým šoupětem a spojovacím kloubovým hřídelem k připojení k průchozímu náhonu.

PŘEKLÁDACÍ ŠNEKOVÝ DOPRAVNÍK TYPU 400 A TYPU 500 NA OBILÍ


„Čas jsou peníze,“ řekl již Benjamin Franklin v roce 1748. Tato prastará pravda platí i v přepravě obilí. Čím méně stojí žací mlátička nečinně, tím méně peněz zůstává na cestě. To lze dokonale realizovat pomocí překládacích šnekových dopravníků Fliegl speciálně určených na obilí. Kombinace vozů s výtlačným čelem a překládacích šnekových dopravníků umožňuje skladovat obilí, dokud není k dispozici přepravní vozidlo připravené k překládce. S překládacím šnekovým dopravníkem Fliegl se tak výrazně zvyšuje vytížení žacích mlátiček. Šampioni na překládku jsou ÜLS 400 (s průměrem trubky 40 cm) a ÜLS 500 (s průměrem trubky 50 cm). Překládací šnekový dopravník typu 400 dosahuje výšky překládky 4,3 m a zvládne překládat 7 500 kg za minutu. Větší varianta s průměrem trubky 50 cm dosahuje při překládce výkonu dokonce 10 000 kg za minutu. Přitom může provádět překládku až do výšky 4,6 m. Obě provedení jsou hydraulicky sklopná a jsou vybavena hydraulickým šoupětem a spojovacím kloubovým hřídelem k připojení k průchozímu náhonu.

PŘEKLÁDACÍ ŠNEKOVÝ DOPRAVNÍK TYPU 600

Nový, vysoce výkonný překládací šnekový dopravník typu 600 (průměr trubky 60 cm) doplňuje proces překládky v kombinovaném provozu. Vyplňuje mezeru v pracovním řetězci na jedné straně mezi sklizní a siláží nebo využitím kompostu nebo řezanky a na druhé straně dálkovou přepravou příslušného sklízeného materiálu nebo vytvářeného produktu.

Podle účelu a místa použití dopravuje překládací šnekový dopravník nakládaný materiál na polních cestách nebo na lesních cestách na nákladní automobily za účelem dálkové přepravy do plochých sil, do zásobníkových buněk nebo zásobníků pro bioplynová zařízení. 

MĚŘENÍ V TESTU V PRAXI

V testech v praxi byly změřeny velmi vysoké výkony při překládce, takže například u štěpky do 14,0 m3/min (40,0 dt/min listnatého dřeva nebo 23,0 t/min jehličnanů), u travní siláže do 10,0 m3/min (34,0 dt/min) a u kukuřičné siláže do 12,0 m3/min (86,0 dt/min).

Elektronické řízení usnadňuje práci řidiče: Nemusí neustále kontrolovat tok nakládaného materiálu na válcích rozdělovače, podávacích šnekových dopravnících a překládacích šnekových dopravnících a nemusí provádět regulaci. To přebírají senzory, které řídí pomocí regulačního prvku posuv posuvné podlahy: V případě hustého toku materiálu se rychlost posuvu snižuje, při nižším toku materiálu zvyšuje. Pomocí palubního počítače lze cíleně zadávat hodnoty podle nakládaného materiálu, což zaručuje stejnoměrné a plynulé zásobování podávacích šneků a dopravního šneku.

VÝHODA PRO ZEMĚDĚLCE A ENERGETIKY

Výhoda: Zemědělci a energetici, dodavatelé služeb a přepravci a také kompostovací zařízení a pily mohou tato zařízení mnohostranně používat na vozech Fliegl s výtlačným čelem celoročně. Nejrůznější materiál (včetně materiálu s obtížnou manipulací jako kukuřici, trávu, siláže všeho druhu, štěpku, kompost atd.) dopravují tato šneková ústrojí bez problémů až do výšky 5,30 metru.

Stejnoměrné podávání nakládaného materiálu k překládacímu šnekovému dopravníku na zádi lze automatizovat díky elektronickému řízení. To reguluje posuv posuvné podlahy a brání ucpávání na rozdělovacích válcích a podávacích šnecích. Tím se výrazně snižuje jinak běžné nárazové zatěžování vývodového hřídele. Šetří se také síla. V důsledku roste výkon při překládce.