Měření živin v kejdě


Se společností Fliegl připraveni na budoucnost!

Nejvyšším cílem současného zemědělce je optimálně zásobit porost plodin potřebnými živinami. Správná volba přiměřeného aplikovaného množství je důležitá nejen při dávkování minerálních hnojiv, ale také při aplikaci kejdy.

Přitom mají enormní význam pro přesnou a efektivní aplikaci kejdy znalosti složení živin obsažených v kejdě. Vzorky živin, které jsou měřeny v laboratořích, musí být považovány za náhodné vzorky a nemohou charakterizovat četné kolísání živin ve skladu kejdy.

Fliegl nabízí dva systémy nejnovější technologie, abyste mohli zjišťovat obsažené živiny v kejdě i u heterogenních substrátů!

Média a ke stažení


Stanice k měření živin NIR – Nutrient Measure Station


Inovativní a orientováno na praxi!  Dvě vlastnosti, které společnost Fliegl opět prokázala vlastní stanicí NIR. Nejen samotný zemědělec, ale i stále ostřejší zákonné předpisy vyžadují přesné znalosti o obsahu látek v kejdě. Srdce této stanice tvoří spolu se snímačem NIR systému Harvest Lab 3000 průtokoměr Fliegl.

Po provedením měření si lze analyzované hodnoty živin pohodlně prohlédnout na svém notebooku nebo tabletu. Četné možnosti nástaveb pro přepravu a kompaktní konstrukce zaručují vysokou mobilitu.

Stanice NIR

Měření živin v cisterně (Manure Sensing)


Ve srovnání s principem stacionární měřicí jednotky nezávisí dávkování při využití technologie Manure Sensing (v cisterně) na průměrných hodnotách, ale na reálně naměřených hodnotách. Díky tomu může dávkování probíhat bez problémů specificky podle dílčí plochy. Díky technologii Manure Sensing víte přesně, kolik kg které živiny bylo zapraveno na hektar.

Měření v cisterně

  • Pohodlná dokumentace živin

  • Možný propočet kejdy přes obsah živin (burzy živin)

  • Měření celkového obsahu dusíku (Nt), dusíku ve čpavku (NH4-N), fosfátů (P2O5), draslíku (K2O) a obsahu TS v reálném čase

  • Přesnější zjištění obsahu živin i u velmi heterogenní kejdy

  • Technologie NIR byla uznána (systém John Deere Harvestlab 3000) pro dokumentaci obsahu živin
    (závisí na příslušné spolkové zemi)

  • Zvyšování efektivity využití živin optimalizací aplikovaných množství

  • Lepší vyhodnocení účinnosti výnosů díky organickým hnojivým (ekvivalent minerálního hnojiva)

Princip funkce měření obsahu živin infračervenou spektroskopií (NIRS)


Aby bylo možné přesně zjistit množství živin během měření, určuje se průtok kejdy pomocí průtokoměru Fliegl.

Přímo u připojení se nachází měřicí hlava snímače NIR. Zatímco kejda proudí kolem, snímač NIR vyzařuje světlo do proudu kejdy. Ve stejném okamžiku lze odražené světlo opět zachytit a vyhodnotit. Intenzita vlnových délek získaných z takto odraženého světla odráží obsah různých živin. Světelné spektrum se vyhodnocuje pomocí kalibrovaných hodnot. Data se zpracovávají v řídicí jednotce a digitálně se zobrazují zemědělci.

Připraveno pro produkt Harvestlab 3000 společnosti John Deere

Systémy Fliegl k měření živin jsou připraveny na tento snímač!


John Deere Harvestlab 3000 uznán pro dokumentaci obsahu živin (závisí na příslušné spolkové zemi)

HarvestLab™ 3000 zjišťuje pomocí blízké infračervené spektroskopie (NIR) za méně než sekundu různý obsah obsažených látek ve sklízeném materiálu, siláži nebo kejdě. 

Nový hardware HarvestLab™ 3000 odpovídá nejmodernější technice a staví na milionech hodin zkušeností na poli. Snímač nabízí díky spektru vlnových délek
širšímu o 12 % vyšší přesnost a dodává více než 4 000 bodů měření za sekundu. Nedostanete jen jednoduchou hodnotu náhodného vzorku,
ale statisticky podložená data v reálném čase.