Zadní

PŘEKLÁDACÍ PÁS RUBY

...pro vozy s výtlačným čelem Fliegl GIGANT

S překládacím pásem Ruby lze snadno a rychle založit krecht na řepu v šířce a výšce vyhovující potřebám nakládky. S pásem Ruby je možné také nakládat cukrovou řepu na nákladní automobily.

Hydraulicky sklopný dopravní pás snižuje výšku vozidla Velkoobjemové pneumatiky snižují potřebu tahu a zhutňování půdy.

  • Vyšší výkon při sklizni cukrové řepy s nakládáním během vyorávání

  • Usnadnění sklizně především při dlouhých řádcích, zvláště při příliš malém objemu zásobníku vyorávače

  • Čisté krechtovací zařízení

  • Překládka na nákladní přívěs

  • Výkon vykládky až cca 750 tun za hodinu (závisí na výšce nakládky)

  • Výška vykládky hydraulicky nastavitelná mezi 1,70 až 4,00 metry

  • Doba vyprazdňování až cca 15 m3/min

  • Pneumatiky šetrné k půdě – výběr různých variant – pro nízký tlak na půdu, snadnou průjezdnost a nízkou spotřebu paliva

  • eElektrohydraulická komfortní obsluha