ŠNEKOVÝ ROZDĚLOVAČ FLIEGL – JEDINEČNÝ SYSTÉM!

Pro všechny systémy rozdělovačů Fliegl k aplikaci kejdy v těsné blízkosti půdy

Již více než 20 let sází společnost Fliegl jako jediný výrobce na vlastní patentovaný šnekový rozdělovač. Stále přísnější podmínky nařízení o hnojivech vyžadují zvyšování efektivity aplikace živin během dávkování kejdy – zde bodují šnekové rozdělovače Fliegl – ty dosahují nejlepších výsledků při příčném i podélném rozložení aplikované kejdy, takže rostliny jsou zásobeny živinami z kejdy stejnoměrně a přesně. Tento princip funkce se zatím tisícinásobně osvědčil. To dokazují naše dlouholeté zkušenosti z praxe.

Média a ke stažení


Způsob funkce šnekového rozdělovače

  • Neporazitelné proti cizím tělesům

  • Nedochází k ucpávání

  • Rovnoměrné podélné a příčné rozdělení – i ve svazích

  • Jednoduchá konstrukce

  • Dlouhá životnost a nízké opotřebení

  • Nízká potřeba síly (olejový výkon max. 20 litrů)

Významným cílem během aplikace kejdy je sladit průtok kejdy s okamžitou rychlostí jízdy tak, aby bylo dosaženo požadovaného množství aplikace na příslušnou plochu (nebo dílčí plochu). Základní orientaci mohou poskytnout uvedené tabulky aplikace.

 

Zde si můžete stáhnout tabulky aplikace při pracovní šířce 3 m; 4,5 m; 6 m; 7,8 m; 9 m; 12 m; 15 m; 18 m; 21 a 24 m.

TABULKY APLIKACE KE STAŽENÍ

Společnost Fliegl je známá svými inovacemi, a proto vám chceme představit také svou jednotku Flow Control, abyste mohli pohodlně aplikovat kejdu ještě přesněji. Vzbudili jsme vaši zvědavost? Tak se podívejte na tuto techniku na následujícím odkazu!