ŠNEKOVÝ ROZDĚLOVAČ FLIEGL – JEDINEČNÝ SYSTÉM!

Pro všechny systémy rozdělovačů Fliegl k aplikaci kejdy v těsné blízkosti půdy

Již více než 20 let sází společnost Fliegl jako jediný výrobce na vlastní patentovaný šnekový rozdělovač. Stále přísnější podmínky nařízení o hnojivech vyžadují zvyšování efektivity aplikace živin během dávkování kejdy – zde bodují šnekové rozdělovače Fliegl – ty dosahují nejlepších výsledků při příčném i podélném rozložení aplikované kejdy, takže rostliny jsou zásobeny živinami z kejdy stejnoměrně a přesně. Tento princip funkce se zatím tisícinásobně osvědčil. To dokazují naše dlouholeté zkušenosti z praxe.

Média a ke stažení


Způsob funkce šnekového rozdělovače

  • Neporazitelné proti cizím tělesům

  • Nedochází k ucpávání

  • Rovnoměrné podélné a příčné rozdělení – i ve svazích

  • Jednoduchá konstrukce

  • Dlouhá životnost a nízké opotřebení

  • Nízká potřeba síly (olejový výkon max. 20 litrů)