Plecy

ROZRZUTNIKI FLIEGL

Przyczepa z systemem zgarniającym „GIGANT” w połączeniu z wydajnym rozrzutnikiem.

Rozrzutniki Fliegl rozrzucają najbardziej zróżnicowane materiały na terenach rolniczych w sposób ukierunkowany i jednolity. Optymalizuje to wydajność stosowanego nawozu i oznacza, że trzeba kupować mniej nawozów mineralnych lub wcale. W ten sposób łatwo oszczędza się czas i pieniądze.

Do najcięższych zastosowań – rozrzutnik „Tiger”


Ściany boczne wykonane ze stali odpornej na zużycie 450 HB. Ciężki rozrzutnik do trudnych zastosowań wyposażony w
mechanizm tnący ze stali 450 HB

ZALETY STEROWNIKA ROZRZUTNIKA „VARIOSENS”

W modelach Profi V2 i Profi V2n firma Fliegl oferuje sterownik rozrzutnika VARIOSENS (FVS). W połączeniu z Fliegl Trailer Control (FTC) rozprowadzanie nawozu może być w dużym stopniu zautomatyzowane. Ręczne przełączanie i sterowanie nie jest już konieczne, a jednocześnie uzyskuje się doskonały efekt nawożenia. Dzięki ISOBUS Multicontrol FTC i FVS mogą być używane równolegle – dla optymalnego komfortu obsługi, odciążenia użytkownika i maksymalnej wydajności.

Poniższe funkcje działają automatycznie:

  • sprawdzanie i kontrolowanie prędkości obrotowej wału przekaźnika mocy,
  • otwieranie opcjonalnej klapy tylnej, np. przy oborniku stałym,
  • otwieranie zasuwy spiętrzającej,
  • przesuwanie ściany przesuwnej z maksymalną prędkością,
  • sterowanie ścianą przesuwną w zależności od momentu obrotowego (np. w celu kompensacji nierównomiernych obciążeń i optymalnego rozkładu wzdłużnego),
  • dwa skoki opróżniające do całkowitego opróżnienia z resztek,
  • cofanie ściany przesuwnej z maksymalną prędkością,
  • zamykanie klapy tylnej.

Perfekcyjny obraz rozrzutu


ZE STEROWNIKIEM ROZRZUTNIKA FLIEGL VARIOSENS

ISOBUS Multi-Control to system sterowania wieloma maszynami. Pozwala na równoległe korzystanie z FLIEGL VARIO SENS i np. FLIEGL TRAILER CONTROL. Dzięki temu Multi-Control upraszcza pracę użytkownika, a także zwiększa wydajność samej aplikacji.

Rozrzutnik „Profi” – sprawdzony przez DLG


Wzorzec podstawowego i całkowitego rozrzutu dla


Rozrzutniki „Profi V2” i „Profi V2n”


Profi V2


Profi V2n


Przyczepa zgarniająca ASW 271 z rozrzutnikiem Profi V2, obornik 30 t/ha, z otwartą klapą tylną


Skala ocen DLG

WZ% > 20 do 25 = 0
WZ% > 15 do ≤ 20 = +
WZ% ≤ 15 = ++

ROZRZUTNIK PROFI V2

Rozrzutniki firmy Fliegl optymalizują rozrzut najróżniejszych materiałów. Rozrzut jest jednolity, precyzyjny, wydajny i – całkowicie zmienny – drobny lub szeroki. Wydajność nawozu wzrasta, znacznie zmniejsza się zapotrzebowanie na drogie nawozy mineralne. Wydajna technologia rozrzutnika do rozrzucania obornika bydlęcego i drobiowego, osadów ściekowych, kompostu, wapna itp.

Wszystkie przyczepy z systemem zgarniającym Fliegl można łatwo i w ciągu kilku minut wyposażyć w rozrzutnik. Dzięki temu rozrzutnik ASW jest jeszcze bardziej wszechstronny i profesjonalny. Wał przekaźnika mocy napędza mechanicznie rozrzutnik. Walce stojące osiągają ogromną przepustowość.

Portfolio firmy Fliegl obejmuje rozrzutniki Profi, Profi V2 oraz nisko zawieszane Profi V2n. Maksymalna szerokość wysiewu Profi wynosi około 22 metry. Automatyczna regulacja posuwu w sposób ciągły reguluje prędkość posuwu.

Zasięg rozrzutu Profi V2 z seryjnie montowaną, całkowicie ocynkowaną zasuwą spiętrzającą i mechanicznie składaną ścianką boczną wynosi od 18 do 27 metrów.

Łożyska mechanizmu rozrzutu są łatwo dostępne do konserwacji za pośrednictwem centralnej listwy smarującej, płynnie poruszające się wahadło rozrzucające jest delikatne dla przekładni i wymaga niewielkiej konserwacji, jest niewrażliwe na ciała obce.

Niemieckie Towarzystwo Rolnicze przetestowało rozrzutnik Profi V2 w połączeniu z ASW 271 i przyznało mu znak kontrolny DLG za jakość rozrzucania obornika. Dobre właściwości rozrzutu w kierunku poprzecznym uzyskano przy zastosowaniu dawki 10 t/ha, a bardzo dobre właściwości rozrzutu przy zastosowaniu dawki 30 t/ha. W kierunku wzdłużnym obliczone współczynniki zmienności mieszczą się w bardzo dobrym zakresie z wartościami bliskimi 10%. Rozciąganie w strefie tolerancji jest na wysokim poziomie prawie 70% zarówno dla wariantów wyposażenia, jak i dla dawek wysiewu.