Plecy

ROZRZUTNIKI FLIEGL

Przyczepa z systemem zgarniającym „GIGANT” w połączeniu z wydajnym rozrzutnikiem.

Rozrzutniki Fliegl rozrzucają najbardziej zróżnicowane materiały na terenach rolniczych w sposób ukierunkowany i jednolity. Optymalizuje to wydajność stosowanego nawozu i oznacza, że trzeba kupować mniej nawozów mineralnych lub wcale. W ten sposób łatwo oszczędza się czas i pieniądze.

Rozrzutnik „Profi” – sprawdzony przez DLG


Wzorzec podstawowego i całkowitego rozrzutu dla


Rozrzutniki „Profi V2” i „Profi V2n”


Profi V2


Profi V2n


Przyczepa zgarniająca ASW 271 z rozrzutnikiem Profi V2, obornik 30 t/ha, z otwartą klapą tylną