BOTKOVÝ APLIKÁTOR KEJDY »SKATE« – OPTIMÁLNÍ NA LOUKY, PASTVINY A POLE

Kompatibilní s cisternami s čerpadly, podtlakovými a vysokotlakými cisternami

Botkový aplikátor kejdy Skate od naší firmy nabízí zemědělcům i dodavatelům služeb nejlepší předpoklady průbojného zapravení kejdy a především zapravení kejdy s nízkými emisemi. Právě ztráta dusíku ve čpavku se ve srovnání s dávkováním do šířky pomocí nárazové hlavy nebo otočného rozdělovače mnohonásobně snižuje díky aplikaci v pruzích v těsné blízkosti půdy. Nejen u cisteren Fliegl, ale také u cisteren mnoha jiných výrobců lze použít tento inteligentní aplikátor. Aplikátor kejdy Skate se sériově dodává s patentovaným šnekovým rozdělovačem značky Fliegl.

 • Stabilní konstrukce s nízkou vlastní hmotností díky speciální konstrukci rámu a aplikátoru

 • Kompletním dosednutím na zem nedochází ke ztrátě zatížení na čepu tažného zařízení

 • Vysoký přítlak 8 kg na každou botku

 • Sériově s automatickým vyrovnáním sklonu

 • Kardany se speciálním sklonem k dosažení extrémně úzké transportní polohy a tím i dobrého výhledu

 • Vynikající rozdělení kejdy, nenáročná údržba a nízká spotřeba oleje (max. 20 l) ve šnekovém aplikátoru Fliegl

 • Díky speciálnímu sklápěcímu mechanismu den nedojde při skládání a vyklápění k zalomení dávkovacích hadic

 • Odpružené botky pro optimální přizpůsobení terénu

 • Zapnutí řízení částečné šíře mechanicky nebo hydraulicky možné

 • Možnost mechanického vypínání jednotlivých hadic výtoků

 • Možnost snadné montáže přímo na cisternu i u starších modelů

SÉRIOVÉ VYBAVENÍ