Schválení | ASW D 378

Vybavení podvozku: Schválení Sériově Volitelně
Dovolená celková hmotnost 24 000 kg X  
Provedení 80 km/h s EBS a technickým listem TÜV / pro Německo, Boční obrysová světla, Obrysová světla. X