Osvětlení + podjezdová zábrana

Vybavení – bezpečnost Sériově Volitelně
Osvětlení LED 12 V 7pólová zástrčka X  
Sada svítidel LED – pouze ve spojení s ochranným balíčkem   O
Ochranný balíček   O
Podjezdová zábrana mechanická, sklopná    
Podjezdová zábrana tuhá, sériové vybavení při provedení 40 km/h s homologací ES X  
Hydraulická sklápěcí podjezdová zábrana    
Boční ochrana proti najetí