Schválení | ASW 160

Vybavení podvozku: SchváleníSériově 
Dovolená celková hmotnost 16 000 kg, opěrné zatížení 2 000 kgX 
Provedení 40 km/h s homologací typu ES a s dokumentací COCX