Osvětlení/bezpečnost | TMK 276 Bull

Vybavení – osvětlení/bezpečnost Sériově Volitelně
Sada svítidel LED: Osvětlení LED 12 V, 7pólová zástrčka, přídavné osvětlení LED nahoře, boční obrysová světla, obrysová světla a poziční světla LED O
Osvětlení LED 12 V 7pólová zástrčka X  
Boční obrysová světla vpravo a vlevo (žlutá)   O
Obrysová světla (vzadu bílá/červená)   O
Poziční světla vpředu bílá   O
Výstražné světlo (výstraha v případě, že není zadní čelo zajištěno)   O
Couvací kamera   O
Kontrolní kamera   O
Sklápěcí podjezdová zábrana   O
Hydraulická sklápěcí podjezdová zábrana   O

Osvětlení TMK Bull | Obrazová galerie

DOLNÍ/BOČNÍ PODJEZDOVÁ ZÁBRANA TMK Bull | Obrazová galerie