Nástavba | TTW 100

Vybavení nástavby Sériově Volitelně
Korba cca 6 300 mm x 2 200 mm x 1 500 mm X  
Vstupní dveře vpředu vpravo X  
Příčka není nastavitelná   O
Dno ze slzičkového plechu s odtokovým otvorem X  
Zakrývací plachta   O
Zábradlí k manipulaci se zvířaty   O