Nástavba/Ostatní | ULW 25

Vybavení nástavby Sériově Volitelně
Výška překládky cca 4 300 mm X  
Šnekový dopravník překládací průměr 400 mm, výkon překládky cca 7,5 t za min. X  
Svinovací plachta s obslužnou lávkou   O
Výhoz hydraulicky nastavený   O
Dávkovací hadice - nástavec hadice Ø 150 mm   O
Vážicí systém Fliegl ISOBUS, kompatibilní se všemi displeji, které podporují systém ISOBUS, přesné vážení je možné pouze ve vodorovné poloze a za klidu   O
Univerzální terminál A3 4,3", barevný dotykový displej s 8 ovládacími tlačítky   O
Univerzální terminál CCI-50 ISOBUS 5,6", barevný dotykový displej s 12 ovládacími tlačítky   O
Termotiskárna pro vážicí zařízení FWS   O