TÖKÉLETESEN KOMBINÁLT FLIEGL ADAGOLÓ- ÉS BEPÓTLÓRENDSZEREK


Aby bylo možné neustále generovat energii v bioplynové elektrárně, je třeba pravidelné přívody biomasy. Fliegl nabízí ideální dávkovací a dopravní systémy, které zajišťují spolehlivý, nízký opotřebení a trvale nízkou údržbu. Dávkování ve všech systémech Fliegl probíhá časově.