Vyhlásenie o ochrane údajovVyhlásenie o ochrane údajov

1. Ochrana údajov v kocke

Všeobecné usmernenia

Nasledovné informácie Vám poskytnú jednoduchý prehľad o tom, čo sa stane s vašimi osobnými údajmi, keď navštívite našu stránku. Osobné údaje sú všetky údaje, pomocou ktorých je možné osobne vás identifikovať. Podrobné informácie na tému ochrana údajov nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov, ktoré sa uvádza pod týmto textom.

Zhromažďovanie údajov na našej internetovej stránke

Kto je zodpovedný za zhromažďovanie údajov na tejto internetovej stránke?

Údaje na tejto internetovej stránke spracúva prevádzkovateľ internetovej stránky. Jeho kontaktné údaje nájdete v časti Impressum na tejto internetovej stránke.

Ako zhromažďujeme vaše údaje?

Vaše údaje na jednej strane zbierame tak, že nám ich sprostredkujete. Jedná sa pri tom napr. o údaje, ktoré zadávate do kontaktného formulára.

Ostatné údaje automaticky zhromažďujú naše informačné systémy pri návšteve internetovej stránky. Sú to predovšetkým technické údaje (napr. o internetovom prehliadači, operačnom systéme alebo čase vygenerovania stránky). Údaje sa zhromažďujú automaticky, hneď ako vstúpite na našu internetovú stránku.

Na čo používame vaše údaje?

Časť údajov sa zbiera, aby sme zabezpečili bezchybné fungovanie internetovej stránky. Ostatné údaje sa môžu použiť na analýzu vášho používateľského správania.

Aké sú vaše práva v súvislosti s osobnými údajmi?

Kedykoľvek máte právo získať bezplatné informácie o pôvode, príjemcovi a účele vašich uložených osobných údajov. Okrem toho máte právo požadovať o opravu, zablokovanie alebo vymazanie vašich údajov. Čo sa týka tohto bodu, ako aj ďalších otázok na tému ochrana údajov, môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť na adrese uvedenej v časti Impressum. Okrem toho máte právo podať sťažnosť na príslušnom orgáne pre dohľad.

Analytické nástroje a nástroje tretích poskytovateľov

Pri návšteve našej internetovej stránky môže byť vaše správanie na internete štatisticky vyhodnocované. Stáva sa to najmä v prípade súborov cookie a tzv. programov na vykonanie analýzy. Analýza vášho správania na internete je spravidla anonymná, na základe vášho správania na internete vás nemôžeme spätne vypátrať. S touto analýzou nemusíte súhlasiť, alebo jej môžete zabrániť tak, že nebudete používať určité nástroje. Podrobné informácie na túto tému nájdete v tomto vyhlásení o ochrane údajov.

S touto analýzou nemusíte súhlasiť. O možnostiach vyjadrenia nesúhlasu vás budeme informovať v tomto vyhlásení o ochrane údajov.

2. Všeobecné usmernenia a povinné informácie

Ochrana údajov

Prevádzkovatelia tejto stránky berú ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne. S vašimi osobnými údajmi zaobchádzame dôverne a v súlade so zákonnými predpismi o ochrane údajov, ako aj v súlade s týmto vyhlásením o ochrane údajov.

Keď túto internetovú stránku používate, zbierajú sa rôzne osobné údaje. Osobné údaje sú údaje, pomocou ktorých je možné osobne vás identifikovať. Toto vyhlásenie o ochrane údajov vysvetľuje, aké údaje zbierame a na čo ich používame. Nevysvetľuje, ako a s akým účelom sa to deje.

Upozorňujeme na to, že prenos dát cez internet (napr. pri komunikácii prostredníctvom e-mailu) môže mať nedostatky v bezpečnosti. Úplná ochrana údajov pred prístupom tretích strán nie je možná.

Informácie o zodpovednom orgáne

Orgánom zodpovedným za spracovanie údajov na tejto internetovej stránke je:

Fliegl Agrartechnik GmbH
Josef Fliegl Junior
Bürgermeister-Boch-Straße 1
84453 Mühldorf am Inn

Telefón: 086313070
E-mail: info@fliegl.com

Zodpovedným orgánom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sama alebo spolu s inými rozhoduje o účeloch a prostriedkoch spracovania osobných údajov (napr. meno, e-mailové adresy a podobne).

Zrušenie vášho súhlasu so spracovaním údajov

Mnohé procesy spojené so spracovaním údajov sú možné len s vaším výslovným súhlasom. Udelený súhlas môžete kedykoľvek zrušiť. Postačí, ak nám pošlete neformálnu e-mailovú správu. Zrušenie sa nedotýka zákonnosti spracovania údajov zrealizovaného do zrušenia.

Právo na sťažnosť na príslušnom orgáne pre dohľad

V prípade porušenia zákona o ochrane údajov má dotknutá osoba právo podať sťažnosť na príslušnom orgáne pre dohľad. Príslušným orgánom pre dohľad v otázkach právnej ochrany údajov je krajinský dozorný úradník spolkovej krajiny, v ktorej naša spoločnosť sídli. Zoznam dozorných úradníkov pre ochranu údajov, ako aj ich kontaktné údaje nájdete na nasledovnej stránke: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo na to, aby vám, alebo tretej osobe boli v bežnej elektronickej forme vystavené tie údaje, ktoré sme automaticky spracovali na základe vášho súhlasu alebo v rámci plnenia zmluvy. Ak požadujete priamy prenos údajov na inú zodpovednú osobu, urobíme tak, len ak to bude technicky realizovateľné.

SSL, respektíve TLS šifrovanie

Táto stránka používa z bezpečnostných dôvodov a na ochranu prenosu dôverných obsahov, ako napríklad objednávok alebo žiadosti o informácie, ktoré nám ako prevádzkovateľovi stránky posielate, SSL alebo TLS šifrovanie. Šifrované spojenie rozpoznáte podľa toho, že sa riadok s adresou prehliadača zmení z "http://" na "https://" a podľa symbolu zámky v riadku prehliadača.

Ak je SSL alebo TLS šifrovanie aktivované, nemôžu tretie strany čítať údaje, ktoré nám sprostredkujete.

Informácie, zablokovanie, vymazanie

V súlade s platnými zákonnými ustanoveniami máte vždy právo na bezplatné informácie o vašich uložených osobných údajoch, ich pôvode a príjemcovi a účele spracovania údajov, a prípadne právo na opravu, zablokovanie alebo vymazanie týchto údajov. Čo sa týka tohto bodu, ako aj ďalších otázok na tému osobné údaje, môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť na adrese uvedenej v časti Impressum.

Nesúhlas so zasielaním reklamných e-mailov

Týmto vyjadrujete nesúhlas s používaním kontaktných údajov zverejnených v rámci informačnej povinnosti (povinnosti Impressum) na účely zasielania nevyžiadaných reklamných a informačných materiálov. Prevádzkovatelia stránok si výslovne vyhradzujú právne kroky v prípade nevyžiadaného zasielania reklamných informácií, napríklad prostredníctvom spamových e-mailov.

3. Úradník pre ochranu údajov

Štatutárny úradník pre ochranu údajov

Pre našu spoločnosť sme vymenovali pracovníka ochrany údajov.

Thomas Woidich
Fliegl Agrartechnik GmbH
Bürgermeister-Boch-Straße 1
84453 Mühldorf a. Inn

telefón: 08631 307-0
E-Mail: thomas.woidich@fliegl.com

4. Zhromažďovanie údajov na našej internetovej stránke

Súbory cookie

Internetové stránky čiastočne používajú takzvané súbory cookie. Súbory cookie nespôsobujú vo vašom počítači škody a neobsahujú vírusy. Súbory cookie slúžia na to, aby bola naša ponuka prístupnejšia, efektívnejšia a bezpečnejšia pre používateľa. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači, a ktoré ukladá váš prehliadač.

Väčšina súborov cookie, ktoré používame, sú takzvané „Session Cookies“. Po ukončení vašej návštevy sa automaticky vymažú. Ostatné súbory cookie zostanú uložené vo vašom zariadení, až kým ich nevymažete. Tieto súbory cookie nám umožňujú rozpoznať váš prehliadač pri ďalšej návšteve.

Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, že o ukladaní súborov cookie budete informovaní a súbory cookie povolíte len v ojedinelom prípade, že vylúčite prijímanie súborov cookies v ojedinelom prípade alebo úplne, a že aktivujete automatické vymazávanie súborov cookie pri zatváraní prehliadača. Pri deaktivácii súborov cookie môže dôjsť k obmedzeniu funkčnosti tejto internetovej stránky.

Súbory cookie, ktoré sú potrebné na realizovanie elektronickej komunikácie alebo na poskytnutie určitých, vami želaných funkcií (napr. funkcia nákupného košíka), sa ukladajú na základe čl. 6 ods. 1 písm. f všeobecného nariadenia o ochrane údajov (DSGVO). Prevádzkovateľ internetových stránok má oprávnený záujem o ukladanie súborov cookie s cieľom technicky bezchybne a optimálne poskytovať svoje služby. Pokiaľ sa ukladajú iné súbory cookie (napríklad súbory cookie na analýzu vášho správania na internete), budeme sa s nimi v rámci tohto vyhlásenia o ochrane údajov zaoberať osobitne.

Súbory Server Log

Poskytovateľ stránok automaticky zbiera a ukladá informácie vo forme takzvaných súborov Server Log, ktoré nám váš prehliadač automaticky odosiela. Sú to:

  • typ prehliadača a verzia prehliadača
  • použitý operačný systém
  • adresa URL stránky prezeranej pred aktuálnou stránkou (Referrer URL)
  • názov hostiteľa (Hostname) pripojeného počítača
  • čas žiadosti servera
  • IP adresa

K zlúčeniu týchto údajov s inými zdrojmi údajov nedochádza.

Základom pre spracovanie údajov je čl. 6 ods. 1 písm. f všeobecného nariadenia o ochrane údajov (DSGVO), ktoré povoľuje spracovanie údajov na účely plnenia zmluvy alebo opatrení predchádzajúcich uzatvoreniu zmluvy.

Kontaktný formulár

Ak nám pošlete otázky prostredníctvom kontaktného formulára, uložíme si vaše údaje z dotazníkového formulára vrátane kontaktných údajov, ktoré ste tam uviedli, na účely spracovania žiadosti a pre prípad ďalších otázok. Tieto údaje bez vášho súhlasu neposkytneme ďalej.

Údaje uvedené v kontaktom formulári sa preto spracúvajú výlučne na základe vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a všeobecného nariadenia o ochrane údajov (DSGVO). Tento súhlas môžete kedykoľvek zrušiť. Postačí, ak nám pošlete neformálnu e-mailovú správu. Zrušenie sa nedotýka zákonnosti úkonov spracovania údajov zrealizovaných do zrušenia.

Údaje, ktoré ste uviedli v kontaktnom formulári, zostanú u nás, až kým nás požiadate o ich vymazanie, zrušíte váš súhlas s ukladaním, alebo zanikne účel uchovávania údajov (napr. po ukončenom spracovaní vašej žiadosti). Záväzné zákonné ustanovenia – predovšetkým lehoty uchovávania – zostávajú nedotknuté.

Registrácia na tejto internetovej stránke

Môžete sa registrovať na našej internetovej stránke, aby ste mohli využívať jej doplnkové funkcie. Údaje, ktoré ste pri registrácii zadali, použijeme iba na účely využívania aktuálnej ponuky alebo služby, pre ktorú ste sa zaregistrovali. Povinné informácie, na ktoré sme sa počas registrácie pýtali, sa musia uviesť v plnom znení. V opačnom prípade registráciu zamietneme.

Pri dôležitých zmenách, napríklad v rozsahu ponuky, alebo technicky nevyhnutných zmenách používame e-mailovú adresu uvádzanú pri registrácii, aby sme vás týmto spôsobom informovali.

Údaje uvedené pri registrácii sa spracúvajú na základe vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a všeobecného nariadenia o ochrane údajov (DSGVO). Svoj súhlas môžete kedykoľvek zrušiť. Postačí, ak nám pošlete neformálnu e-mailovú správu. Zrušenie sa nedotýka zákonnosti už zrealizovaného spracovania údajov.

Údaje zozbierané pri registrácii si budeme ukladať dovtedy, kým ostanete na našej internetovej stránky zaregistrovaní a následne ich vymažeme. Zákonné lehoty uchovávania ostanú nedotknuté.

5. Sociálne médiá

Zásuvné moduly siete Facebook (tlačidlá Like a Share)

Na našich stránkach sú integrované zásuvné moduly sociálnej siete Facebook, poskytovateľ Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Zásuvné moduly siete Facebook vás na našej stránke rozpoznajú na logu siete Facebook alebo na tlačidle „Like“ („páči sa mi“) na našej stránke. Prehľad zásuvných modulov siete Facebook nájdete tu: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Keď navštívite naše stránky, vytvorí zásuvný modul priame spojenie medzi vaším prehliadačom a serverom Facebook. Facebook tak dostane informácie o tom, že ste so svojou IP adresou navštívili našu stránku. Ak kliknete na tlačidlo "Like" siete Facebook počas toho, ako ste prihlásení do svojho účtu Facebook, môžete prepojiť obsahy našich stránok na vašom profile Facebook. Facebook takto môže návštevu našej stránky priradiť k vášmu užívateľskú účtu. Upozorňujeme na to, že ako poskytovateľ stránok nevieme o obsahu údajov odosielaných prostredníctvom siete Facebook, a ani o ich využívaní touto službou. Ďalšie informácie na túto tému nájdete vo vyhlásení o ochrane dát spoločnosti Facebook na stránke: https://de-de.facebook.com/policy.php.

Ak si neželáte, aby Facebook priradil návštevu našich stránok k vášmu užívateľskému účtu Facebook, odhláste sa z vášho užívateľského účtu na sieti Facebook.

6. Analytické prostriedky a reklama

Google Analytics

Táto internetová stránka využíva funkcie služby na analýzu návštevnosti internetovej stránky Google Analytics. Poskytovateľom je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics používa takzvané súbory „cookie“. Sú to textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači, a ktoré umožňujú analýzu vášho používania internetovej stránky. Informácie o vašom používaní tejto internetovej stránky vytvorené súborom cookie sa spravidla odosielajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú.

Súbory cookie služby Google Analytics sa ukladajú na základe čl. 6 ods. 1 písm. f všeobecného nariadenia o ochrane údajov (DSGVO). Prevádzkovateľ internetovej stránky má oprávnený záujem o analýzu správania užívateľov, aby mohol optimalizovať tak svoju internetovú ponuku, ako aj svoju reklamu.

Zásuvný modul prehliadača

Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť zodpovedajúcim nastavením softvéru vášho prehliadača; upozorňujeme vás však na to, že v tomto prípade nemusíte mať možnosť používať všetky funkcie tejto internetovej stránky v plnom rozsahu. Okrem toho môžete spoločnosti Google zabrániť v zbere údajov vytvorených pomocou súboru cookie a údajov vzťahujúcich sa na vaše používanie internetovej stránky (vrátane vašej IP adresy), ako aj spracovávaniu týchto údajov službou Google, ak si na nasledovnom odkaze stiahnete a nainštalujte dostupné zásuvné moduly prehliadača: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Nesúhlas so zhromažďovaním údajov

Môžete zabrániť zhromažďovaniu vašich údajov službou Google Analytics tak, že kliknete na nasledovný odkaz. Uloží sa súbor opt-out cookie, ktorý zabráni zhromažďovaniu vašich údajov pri ďalších návštevách tejto internetovej stránky: deaktivácia služby Google Analytics.

Viac informácií o spracovaní údajov užívateľov službou Google Analytics nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov spoločnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Spracovanie údajov o objednávkach

So spoločnosťou Google sme uzavreli zmluvu o spracovaní údajov o objednávkach a v maximálnej miere presadzujeme prísne predpisy nemeckých orgánov na ochranu údajov pri používaní služby Google Analytics.

Demografické údaje pri používaní služby Google Analytics

Táto internetová stránka používa funkciu „demografické údaje“ služby Google Analytics. Môžu sa tak vystaviť správy, ktoré obsahujú výpovede o veku, pohlaví a záujmoch návštevníkov. Tieto údaje pochádzajú z reklamy spoločnosti Google súvisiacej so záujmami, ako aj z údajov o návštevníkoch od neautorizovaných poskytovateľov. Tieto údaje nie je možné priradiť ku konkrétnej osobe. Túto funkciu môžete kedykoľvek deaktivovať v nastaveniach reklamy vo vašom účte Google, alebo môžete zhromažďovanie údajov službou Google Analytics úplne zakázať, ako sa uvádza v bode „Nesúhlas so zhromažďovaním údajov“.

7. Informačný leták

Údaje z informačného letáku

Ak chcete odoberať informačný leták ponúkaný na internetovej stránke, potrebujeme od vás e-mailovú adresu, ako aj informácie, ktoré nám umožnia overiť, že ste vlastníkom zadanej e-mailovej adresy a že súhlasíte s prijímaním informačného letáku. Ďalšie údaje sa nezbierajú, resp. len na báze dobrovoľnosti. Tieto údaje používame výlučne na zasielanie požadovaných informácií a neposkytujeme ich tretím stranám.

Údaje uvedené vo formulári pre prihlásenie na odber informačného letáka sa spracúvajú výlučne na základe vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a všeobecného nariadenia o ochrane údajov (DSGVO). Súhlas s uchovávaním údajov, e-mailových adries, ako aj ich využitím na účely zasielania informačného letáka môžete kedykoľvek zrušiť, napríklad pomocou odkazu „Odhlásiť“ v informačnom letáku. Zrušenie sa nedotýka zákonnosti už zrealizovaných úkonov spracovania údajov.

Vaše údaje, ktoré u nás uchovávame na účely zasielania informačného letáka ukladáme dovtedy, kým sa neodhlásite z odberu informačného letáka a po zrušení informačného letáka ich vymažeme. Údajov, ktoré sa u nás ukladajú na iné účely (napr.: e-mailové adresy pre členskú zónu), sa to netýka.

CleverReach

Táto internetová stránka využíva službu CleverReach na zasielanie informačných letákov. Poskytovateľom je spoločnosť CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede. CleverReach je služba, ktorá umožňuje organizáciu a analýzu zasielania informačných letákov. Údaje, ktoré ste uviedli na účely prijímania informačného letáka (napr. e-mailová adresa) sa ukladajú na serveroch spoločnosti CleverReach v Nemecku, resp. Írsku.

Naše informačné letáky zasielané pomocou služby CleverReach nám umožňujú analýzu správania príjemcov informačných letákov. Tak môžeme okrem iného zanalyzovať, koľko príjemcov otvorilo správu s informačným letákom a ako často, a na aký odkaz v informačnom letáku klikali. Pomocou takzvanej služby Conversion Trackings je okrem toho možné zanalyzovať, či sa po kliknutí na odkaz v informačnom letáku zrealizuje preddefinovaná akcia (napr. kúpa výrobku na našej internetovej stránke). Ďalšie informácie o analýze údajov službou CleverReach Newsletter získate na: https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/.

Údaje sa spracúvajú na základe vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a všeobecného nariadenia o ochrane údajov (DSGVO). Tento súhlas môžete kedykoľvek zrušiť tak, že odber informačného letáka zrušíte. Zrušenie sa nedotýka zákonnosti už zrealizovaných úkonov spracovania údajov.

Ak nechcete byť súčasťou analýzy služby CleverReach, musíte informačný leták zrušiť. Na tento účel dávame k dispozícii do každej správy s informačným letákom zodpovedajúci odkaz. Okrem toho môžete informačný leták zrušiť aj priamo na internetovej stránke.

Vaše údaje, ktoré u nás uchovávame na účely zasielania informačného letáka ukladáme dovtedy, kým sa neodhlásite z odberu informačného letáka a po zrušení informačného letáka ich vymažeme tak z našich serverov, ako aj zo serverov spoločnosti CleverReach. Údajov, ktoré sa u nás ukladajú na iné účely (napr.: e-mailové adresy pre členskú zónu), sa to netýka.

Podrobnejšie informácie o ustanoveniach o ochrane údajov spoločnosti CleverReach nájdete na: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

Uzavretie zmluvy o spracovaní údajov o objednávkach

So spoločnosťou CleverReach sme uzavreli zmluvu o spracovaní údajov o objednávkach a v maximálnej miere presadzujeme prísne predpisy nemeckých orgánov na ochranu údajov pri používaní služby CleverReach.

8. Zásuvné moduly (Plugins) a nástroje (Tools)

YouTube

Naša internetová stránka využíva zásuvné moduly (Plugins) zo stránky YouTube, spravovanej spoločnosťou Google. Prevádzkovateľom týchto stránok je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Ak navštívite niektorú z našich internetových stránok s podporou YouTube zásuvných modulov, pripojíte sa na servery spoločnosti YouTube. Server YouTube tak získa informáciu o tom, ktorú z našich stránok ste navštívili.

Ak ste prihlásení do svojho účtu YouTube, umožňujete tým službe YouTube, aby vaše správanie na internete priradila priamo k vášmu osobnému profilu. Môžete tomu zabrániť tak, že sa odhlásite zo svojho účtu YouTube.

Službu YouTube používame v záujme príťažlivej prezentácie našich online ponúk. Toto predstavuje oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f všeobecného nariadenia o ochrane údajov (DSGVO).

Ďalšie informácie o spracovaní užívateľských údajov nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov spoločnosti YouTube na: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Web Fonts

Táto stránka používa na jednotné zobrazenie typov písma takzvané fonty Web Fonts, ktoré poskytuje Google. Pri generovaní stránky načíta prehliadač potrebné internetové fonty Web Fonts do vyrovnávacej pamäte prehliadača, aby správne zobrazil texty a typy písma.

Na tento účel musí prehliadač, ktorý používate, nadviazať spojenie so servermi Google. Takto dostane Google informáciu o tom, že ste našu internetovú stránku navštívili so svojou IP adresou. Službu Google Web Fonts používame v záujme jednotnej a príťažlivej prezentácie našich online ponúk. Toto predstavuje oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f všeobecného nariadenia o ochrane údajov (DSGVO).

Ak váš prehliadač nepodporuje fonty Web Fonts, použije váš počítač štandardný typ písma.

Ďalšie informácie o službe Google Web Fonts nájdete na https://developers.google.com/fonts/faq a vo vyhlásení o ochrane údajov spoločnosti Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Táto stránka používa prostredníctvom rozhrania API mapovú službu Google Maps. Poskytovateľom je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Na využívanie funkcií služby Google Maps je dôležité uložiť vašu IP adresu. Tieto informácie sa spravidla odosielajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú. Poskytovateľ tejto stránky nemá žiaden vplyv na tento prenos údajov.

Službu Google Maps používame v záujme príťažlivej prezentácie našich online ponúk a ľahkého vyhľadania miest, ktoré uvádzame na internetovej stránke. Toto predstavuje oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f všeobecného nariadenia o ochrane údajov (DSGVO).

Viac informácií o spracovaní údajov používateľov nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov spoločnosti Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.