Rozhraní s řízením úkolů - bez ohledu na výrobce

Vážní systém ISOBUS

FWS 7
Vysoká účinnost - přesný výpočet

 • Zdokumentování přepravy
 • Sestavení zprávy pro zpětnou dohledatelnost potravin
 • Reference na místo původu potravin
 • Dokumentace o cílovém místě
 • Vedení skladu
 • Doklady pro zemědělce o následujících stupních výroby
 • Kompletní přehled o dopravních aktivitách díky balíčku GreenStar Business Pack
 • Funkce ke zjištění všech důležitých informací týkajících se dopravy. To umožňuje přesné účetní výkazy a vystavení faktur pro zákazníky. O celkovém množství přepraveného materiálu lze informovat až do nejmenších podrobností. Dopravní funkce také umožňuje zeměpisně prostorovou alokaci sklizeného produktu od místa původu až do cílového místa dopravy.

Přednost č. 1

 • Kompletní záznam dopravní trasy
 • Zaznamenání procesů nakládky a vykládky a) Datum a čas, b) GPS pozice - start a cíl, c) Hmotnost - automatické předání systémem ISOBUS

Přednost č. 2

 • Vysoká přesnost +/- 0,5 % užitečného zatížení nebo +/- 50 kg
 • Bez nutnosti hydraulického odpružení - úspora hmotnosti a nákladů
 • Aktuální vážení sklizeného produktu na poli - také ve svahu
 • Bez nutnosti návštěvy další provozní váhy

Obrázky