TAŚMA PRZEŁADUNKOWA DO ZIEMNIAKÓW POMOVER

Kto podczas zbiorów chce jeszcze bardziej przykręcić śrubą wydajności, musi pójść inną drogą. Jedną z nich nazywa się technologią przeładunkową – jest ona kluczem do bardziej wydajnych zbiorów, ponieważ kładzie kres irytującym opóźnieniom. Dowodem na to jest taśma przeładunkowa Fliegl PomOver.

Taśma przeładunkowa Fliegl PomOver jest stosowana przy przejściu z pola na drogę. Kombajn do zbioru ziemniaków zbiera ziemniaki i ładuje je na przyczepę z systemem zgarniającym Fliegl. Gdy przyczepa jest pełna, przez PomOver przeładowuje się jej zawartość na skraju pola na ciężarówkę, która zajmuje się dalszym transportem. 

 

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY TAŚMY PRZEŁADUNKOWEJ DO ZIEMNIAKÓW POMOVER

TECHNIKA I DZIAŁANIE TAŚMY PRZEŁADUNKOWEJ DO ZIEMNIAKÓW POMOVER

Taśma, po której toczy się każdy pojedynczy ziemniak, jest specjalnie zaprojektowana do zbioru ziemniaków – odstęp 22 mm między listwami zapewnia idealny transport i przepustowość. Fliegl standardowo wyposaża PomOver w reflektory robocze dla dobrego oświetlenia oraz w adapter z mocowaniem dla wózka widłowego. Opcjonalnie dostępna jest kamera nadzorująca, która bezpośrednio monitoruje przejście z przyczepy z systemem zgarniającym do PomOver.

Opcjonalnie dostępna jest również taśma do marchwi o odstępie między listwami 12 mm, który dostosowuje taśmę przeładunkową do zbioru marchwi.

Urządzenie Fliegl PomOver może być montowane we wszystkich przyczepach z systemem zgarniającym Fliegl od długości 7,10 m (ASW 271 Gigant). Poszerza ono zakres zastosowań Fliegl ASW i może być również dozbrajane.

Taśma przeładunkowa Fliegl PomOver jest tylko jednym z elementów układanki w procesie załadunku – ale decydującym jako kluczowy punkt procesu przeładunku. Tam, gdzie ziemniaki są zbierane dosłownie non-stop, zwiększa się szybkość i efektywność całego zbioru.

Kombajn do zbioru ziemniaków zbiera ziemniaki i ładuje je na przyczepę z systemem zgarniającym Fliegl. Gdy przyczepa jest pełna, przez PomOver przeładowuje się jej zawartość na skraju pola na ciężarówkę, która zajmuje się dalszym transportem. Duża dodatkowa wydajność polega na unikaniu przerw w pracy. Dzięki procedurze przeładunku kombajn może pracować stale i bez zbędnych przerw.

Taśma przeładunkowa PomOver jest przymocowana do przyczepy z systemem zgarniający Fliegl i napędzana z ciągnika za pomocą urządzenia Load-Sensing. Centralny sterownik (panel sterowania) znajduje się z boku PomOver; jako opcja dostępny jest pilot radiowy. Fliegl PomOver może być indywidualnie pozycjonowany za pomocą czterech opcji hydraulicznego składania. 

Wysokość przeładunkową można zmieniać bezstopniowo od ok. 3 do ok. 4,5 m. Dokładne ustawienie zapobiega zbyt dużym wysokościom spadania – dzięki temu ziemniaki nie są uszkadzane. Podczas przeładunku Fliegl PomOver czyści ziemniaki. Cztery wały czyszczące usuwają przywierające resztki gleby ze zbioru.