Impressum


Impressum

Údaje podľa § 5 zákona o telekomunikačných médiách (TMG):

Fliegl Agrartechnik GmbH
Bürgermeister-Boch-Straße 1
84453 Mühldorf am Inn

Zástupca:

Josef Fliegl Junior

Kontakt:

Telefón: 086313070
Telefax: 08631307550
E-mail: info@fliegl.com

Zápis v registri:

Registrácia v obchodnom registri.
Registračný súd: Traunstein
Registračné číslo: Číslo HRB 8674

IČ DPH:

Daňové identifikačné číslo v súlade s § 27 zákona o dani z pridanej hodnoty:
DE-811617904

Zodpovedný za obsah podľa § 55 ods. 2 štátnej zmluvy o vysielaní (RStV):

Fliegl Agrartechnik GmbH
Bürgermeister-Boch-Straße 1
84453 Mühldorf am Inn

Riešenie sporov

Európska komisia poskytuje platformu (OS) na riešenie sporov online: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Našu e-mailovú adresu nájdete hore v časti Impressum.

Nie sme ochotní ani povinní zúčastňovať sa konania na riešenie sporov pred spotrebiteľským zmierovacím orgánom.

Zodpovednosť za obsah

Ako poskytovateľ služieb sme v súlade s § 7 ods. 1 zákona o telekomunikačných médiách (TMG) zodpovední za vlastné obsahy na našich stránkach podľa všeobecných zákonov. Podľa §§ 8 až 10 zákona o telekomunikačných médiách (TMG) však nie sme ako poskytovateľ služieb povinní sledovať odoslané alebo uložené cudzie informácie, alebo vyšetrovať okolnosti, alebo pátrať po okolnostiach, ktoré nasvedčujú protiprávnej činnosti.

Záväzky na odstránenie alebo zablokovanie používania informácií podľa všeobecných zákonných predpisov ostávajú preto nedotknuté. S tým súvisiace znášanie zodpovednosti je však možné len od dátumu zistenia porušenia zákona. V prípade zistenia príslušných porušení zákona okamžite odstránime tieto obsahy.

Zodpovednosť za odkazy

Naša ponuka obsahuje odkazy na externé internetové stránky tretích strán, obsah ktorých nemôžeme ovplyvniť. Z tohto dôvodu nemôžeme za tieto cudzie obsahy prevziať zodpovednosť. Za obsahy prepojených stránok je vždy zodpovedný aktuálny prevádzkovateľ stránok. Prepojené stránky sa v čase prepájania kontrolovali na možné porušenia právnych predpisov. V čase prepájania sa nerozpoznali žiadne protiprávne obsahy.

Trvalá kontrola obsahu prepojených stránok však nie je bez konkrétnych dôkazov o porušení zákona prijateľná. V prípade zistenia porušení zákona okamžite odstránime takéto odkazy.

Autorské právo

Obsahy a diela na týchto stránkach, vytvorené prevádzkovateľom stránky, podliehajú nemeckému autorskému právu. Rozmnožovanie, spracovávanie, distribúcia a akýkoľvek druh využívania nad rámec autorského práva si vyžaduje písomný súhlas príslušného autora, resp. výrobcu. Sťahovanie a kopírovanie týchto stránok len pre súkromnú, nekomerčnú potrebu je povolené.

Pokiaľ obsahy na tejto stránke nevytvoril prevádzkovateľ, budú sa rešpektovať autorské práva tretích strán. Predovšetkým obsahy tretích strán sa takto označia. Ak by ste si aj napriek tomu všimli porušenie autorských práv, žiadame vás o príslušný dôkaz. V prípade zistenia porušení zákona okamžite odstránime takéto obsahy.

Zdroje pre použité obrázky a grafiku:

© Fliegl Agratechnik - fliegl.com
© Visual Concepts - Fotolia.com
© Andreas Haertle - Fotolia.com

© JENS - Fotolia.com
© Victor Tongdee - Fotolia.com
© Digital_Zombie - Fotolia.com
© Michael Fritzen - Fotolia.com

© contrastwerkstatt - Fotolia.com