Bluetooth Breakthrough Awards

Fliegl Tracker stojí celosvětově na špičce

Fliegl Tracker vyhrál finále o Bluetooth Breakthrough Awards 2016. Dnes se v Las Vegas konalo propůjčení cen. V nejlepší osmnáctce se Tracker prosadil nejdříve jako vítěz kategorie Výrobek, aby byl nakonec zvolen pro rok 2016 Bluetooth Breakthrough Awards OVERALL WINNER.

„Samozřejmě se těšíme a jsme velmi pyšní na tento vynikající úspěch“, říká šéf vývoje u Fliegl Agrartechnik (agrární technika). „Vyznamenat se celosvětově jako číslo 1 z více než 300 předložených novinek Bluetooth je velikým uznáním výzkumné práce, kterou u Flieglu odvádíme. Zároveň nás cena motivuje, abychom dále aktivně spoluutvářeli technologickou budoucnost.“

Tracker je nástroj Flieglu založený na rozpoznání vozidel Beacon. Fliegl-Beacons namontované na kombajn a na nákladní automobily (pro silniční přepravu) umožňují jednoznačně identifikovat každé vozidlo používající se pro sklizeň. Uzlovým bodem je mezistanice pro překládací vůz. Překládací vůz vybavený vážicím systémem Fliegl FWS může přes anténní komunikaci Beacon rozpoznat, který kombajn je jím vybaven a na který nákladní automobil překládá. Dosud toto připojení nebylo právně bezpečně možné ani schopné dokumentace. Fliegl Tracker uzavírá tuto mezeru. Inovací se cesta obilí z pole do skladu stává zdokumentovatelná bez nedostatků.  

Bluetooth Special Interest Group (SIG) byla založena roku 1998. Jako majitel značky zboží Bluetooth® kontroluje vývoj standardů Bluetooth a žene vývoj celosvětově kupředu. Bluetooth SIG zveřejňuje specifikace Bluetooth, spravuje kvalifikační program, chrání značky Bluetooth a podporuje rozšíření rádiové techniky Bluetooth. Zájmová organizace čítá více než 28 000 členských podniků – mezi nimi celosvětový vůdce v oblasti telekomunikace, computingu, zábavní techniky, automotive a průmyslové automatizace. Ročně propůjčuje Bluetooth SIG ceny Breakthrough Awards v kategoriích Výrobek, Aplikace a Prototyp. Pro ceny za rok 2016 existoval obzvláště vysoký počet uchazečů i tvrdá konkurence v oblasti Bluetooth. Pro finále byly rovněž nominovány inteligentní kuchyňské aplikace jako prodejní terminály. Mnohotvárnost předložených návrhů, říká Bluetooth, odráží četné možnosti, které technologie Bluetooth nabízí pro digitální inovace a pro internet věcí.

V březnu 2016 bude Fliegl Agrartechnik prezentovat 2016 Bluetooth Breakthrough Awards OVERALL WINNER při Bluetooth World Event v Levi's®Stadium v Santa Clara, Kalifornie. Veletrhy poskytnou nejnovější Bluetooth trendy a technologie pro internet věcí.

Fliegl Tracker – výhody v přehledu:

  • Fliegl Tracker je nemanuální systém: manuální práce odpadá. Řidič nemá žádné zatížení.
  • Fliegl Tracker je nenáchylný k poruchám: chyby manuálními zadáními neexistují.  Chyby, které neexistují, nemusejí být nákladně odstraněny.
  • Fliegl Tracker je založen na jednoduché technice: Pomocí Beacons staví Fliegl vědomě na technicky nekomplikovaném systému. Beacons jsou jednoduché, neporuchové vysílače.
  • Fliegl Tracker je nezávislý na výrobci: Beacons se hodí na každé vozidlo, jedno, jak staré a jedno, jakého má výrobce. Autopark vytvořený výrobcem může být nadále rozšiřován.
  • Fliegl Tracker lze lehce namontovat. Beacons jsou malé, lehké,vodotěsné, poháněné baterií a nezávislé na palubní elektronice a zásobování proudem (počet voltů).
  • Fliegl Tracker je nenáročný na údržbu: upustíme –li od výměny baterie, kterou může uživatel Beacon sám provést, nevyžadují Beacons žádnou údržbu, a nezpůsobují tedy žádné náklady na údržbu.
  • Fliegl Tracker zvyšuje bezpečnost v procesu sklizně: pro každý nákladní automobil vybavený Beacon lze v počítači vytvořit datový záznam, který mu přiřadí příslušné užitečné zatížení. Proces nakládání lze poté provést automatizovaně překládacím vozem FWS: naloženo bude přesné vhodné množství. Žádný nákladní automobil již nebude přeplněn.
  • Fliegl Tracker je nákladově příznivý: Beacons nejsou drahé. Cena za kus se pohybuje kolem 25 eur. Dodatečné vybavení kompletního autoparku pro sklizně je spojeno jen s nízkými investičními náklady.

Na Agritechnica 2015 byl Fliegl Tracker oceněn stříbrnou medailí DLG. Všechny informace k  Fliegl Tracker naleznete zde: www.fliegl-agrartechnik.de/silbermedaille-fuer-fliegl-tracker/150/4835/5235/.

O Bluetooth® Wireless Technology

Celosvětový bezdrátový rádiový standard Bluetooth, který umožňuje jednoduchá, bezpečná spojení pro stále větší rozpětí na přístrojích. Slouží jako základna pro zasíťovaný svět. Přístroje opatřené obchodními značkami Bluetooth Smart Ready a Bluetooth Smart nabízejí nové možnosti aplikací pro mobilní telefony, spotřebitelskou elektroniku, PC, automobily, nabídky v oblasti zdraví a fitness a inteligentní domácí řešení – na aktualizovatelné platformě s nízkou spotřebou energie. S ročně více než třemi miliardami prodaných přístrojů je Bluetooth celosvětově rádiová technologie volbou pro vývojáře, výrobce produktů a spotřebitele.  Podpořena podniky vedoucími v oboru podporuje Bluetooth SIG spolupráci více než 28.000 členských firem, aby hnala kupředu inovace pro rádiovou technologii Bluetooth. Další informace naleznete na www.bluetooth.com.