Drawbar | ASW D 388

Chassis equipment Hitch Standard Optional
Drawbar fork fixed ( not extendible) X  
Extendible drawbar   O
DIN drawbar eye 40 (Ø 40 mm) X