Zadní

PŘEKLÁDACÍ PÁS NA BRAMBORY POMOVER

Kdo chce během sklizně ještě více utahovat šrouby efektivity, musí se vydat jinými cestami. Jednou z nich je technika překládky – ta je klíčem k efektivní sklizni, protože dokáže skoncovat s nepříjemnými zpožděními. Důkazem je překládací pás Fliegl PomOver.

K použití se překládací pás Fliegl PomOver dostává na přechodu z pole na silnici. Vyorávač brambor sklízí brambory a překládá je na vůz s výtlačným čelem Fliegl. Jestliže je vůz s výtlačným čelem plný, překládá se na okraji pole pomocí pásu PomOver na nákladní automobil, který zajišťuje další přepravu. 

 

PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH VÝHOD PŘEKLÁDACÍHO PÁSU NA BRAMBORY POMOVER

  • Rychlý proces překládky na okraji pole na nákladní automobil

  • Větší efektivita, bez přerušování sklizně – vyorávač brambor pracuje i během překládky

  • Překládací pás lze namontovat na modely od ASW 271

  • Překládka a čištění brambor v jednom kroku

  • Výšku překládky lze nastavit plynule v rozsahu 3–4,5 m.

TECHNIKA A FUNKCE PŘEKLÁDACÍHO PÁSU POMOVER

Pás, přes který pak běží každý jednotlivý brambor, je speciálně konstruován na sklizeň brambor – vzdálenost lišt 22 mm zaručuje ideální přepravu a průchodnost plodů. Fliegl vybavuje pás PomOver sériově pracovními reflektory pro dobré osvětlení a adaptérem s úchyty na vidle vysokozdvižného vozíku. Jako volitelné příslušenství je k dostání kontrolní kamera, která umožňuje bezprostředně kontrolovat přechod z vozu s výtlačným čelem na PomOver.

Rovněž volitelným příslušenstvím je pás na mrkve se vzdáleností lišt 12 mm, kterým lze přizpůsobit překládací pás na sklizeň mrkve.

Zařízení Fliegl PomOver lze namontovat na všechny vozy s výtlačným čelem Fliegl od délky 7,10 m (ASW 271 Gigant). Rozšiřuje spektrum použití vozů Fliegl ASW a lze ho také dovybavit.

Překládací pás Fliegl „PomOver“ je jen jedním dílkem skládačky v procesu sklizně – jako základní bod procesu překládky je však jedním z rozhodujících dílů. Tam, kde se brambory sklízejí doslova jako na běžícím pásu, roste tempo a efektivita celé sklizně.

Vyorávač brambor sklízí brambory a překládá je na vůz s výtlačným čelem Fliegl. Jestliže je vůz s výtlačným čelem plný, překládá se na okraji pole pomocí pásu PomOver na nákladní automobil, který zajišťuje další přepravu. Velké plus z hlediska efektivity je v tom, že není třeba činnost přerušovat. Při využití procesu překládky může být vyorávač brambor trvale v provozu bez zbytečných přestávek.

Překládací pás PomOver se namontuje na vůz s výtlačným čelem Fliegl a je poháněn traktorem prostřednictvím jednotky snímající zatížení. Centrální řídicí jednotka (ovládací panel) leží po straně zařízení PomOver; jako volitelné příslušenství lze dodat rádiové dálkové ovládání. Pomocí volitelně dodávaných čtyř hydraulických sklopných dílů lze nastavit individuálně polohu zařízení Fliegl PomOver. 

Výšku překládání lze nastavit plynule od cca 3 do 4,5 m. Přesné seřízení brání příliš velké výšce pádu – brambory tak neutrpí žádnou újmu. Během překládky čistí Fliegl PomOver brambory. Čtyři čisticí válce odstraňují z brambor zbytky zeminy, která na nich ulpěla při sklizni.