Zadní

Nakládací vůz Büffel

Rotorový systém nakládky s pomocným zásobníkem otevírá nové rozměry efektivity!

Fliegl BÜFFEL kombinuje sběrací zařízení, řezací rotor, pomocný zásobník a překládací zařízení zcela novým způsobem. Řezaný materiál se sbírá, rozřeže, uloží do pomocného zásobníku a překládá na přepravní vozidlo. Fliegl BÜFFEL znamená plynule nakládat, plynule přepravovat.

Fliegl BÜFFEL: Inovativní systém All-in-One v nakládací technice


S nakládacím vozem Büffel vstupuje společnost Fliegl do techniky pro sklizeň krmiva a vyvinula překládací nakládací vůz. Tato technika je v přední části konstrukčně shodná s nakládacím vozem: sběrným zařízením, rotorem a ložným prostorem. Poté bude krmivo dopravováno z korečkového dna k hydraulicky poháněným dávkovacím válcům, a nakonec překládáno pomocí dopravního pásu.

Sláma, seno nebo tráva jsou sbírány z řádku, jsou rozřezány plynule pracujícím řezacím rotorem s hladkým chodem, jsou uloženy do pomocného zásobníku o objemu 10 m³ a odtud jsou překládány na samostatné přepravní vozidlo. Proces sklizně je dvoufázový, což znamená, že vozidlo Fliegl BÜFFEL zajistí v první fázi nakládání, dočasné skladování a překládání; přeprava jedním nebo několika přepravními vozy je druhá fáze. To je základní rozdíl k řetězci řezačky kukuřice, ve kterém je sklizeň organizována ve třech fázích a hmota se zpravidla překládá z řezačky na vozu s výtlačným čelem na přepravní nákladní automobil.

Proces, který zavádí vůz Fliegl BÜFFEL, je zbrusu nový: Nakládací agregát je trvale v nasazení na poli, aniž by byl zapojen do přepravy hmoty a aniž by bylo třeba ho vyprazdňovat. Střídání mezi nakládáním a přepravou se neprovádí. Neproduktivní časy nakládacího agregátu již neexistují, jeho vytížení roste na 100 procent.

Technika, na které je tento proces založen, obsahuje rotor o šířce 1,50 m se sedmi řadami prstů, o průměru 86 cm. 8 mm široké prsty z materiálu Hardox protlačují krmivo skrz řezačku až o 49 nožích. Tyto nože lze hydraulicky sklápět a zajistit a také jednotlivě zajistit prostřednictvím sklopné páky a oboustranně využívat. Vůz BÜFFEL tak teoreticky dosahuje délky řezanky pouhých 30 mm s velmi dobrou kvalitou řezu.

Rotor a dvě hydraulická čerpadla se pohánějí prostřednictvím převodového ústrojí T pod hydraulickou zalomenou ojí. Ty pohánějí dopravní pás a dávkovací válce v zádi a poskytují výkon po 100 l/min při tlaku 180 bar. Všechny další hydraulické funkce a také poměr rychlostí korečkového dna korečkové dno a dávkovacích válců jsou řízeny z traktoru.

Při výkonu 200 PC je možné dosáhnout sklizně 130 t čerstvé hmoty za hodinu. Překládací pás je vysoký 5,10 m a dosahuje vzdálenosti překládání 4,30 m. Přitom je otočný za dávkovacím válcem. Pro použití na poli se dávkovací válec a zadní čelo sklopí do tvaru nálevky, aby bylo možné pás optimálně plnit. Vnitřek zásobníku lze dokonale kontrolovat kamerou.

S celkovou hmotností 8 t je vůz BÜFFEL velmi lehký. Nízká hmotnost v kombinaci s délkou pouhých 6 m znamenají, že vůz BÜFFEL se může obratně pohybovat i na úzkém pozemku. Dokonalou stabilitu také ve svazích zajišťuje náprava s možností teleskopického vysunutí až na 90 cm.

Výhled


Vozidlo BÜFFEL lze zhotovit také v samojízdném provedení. 

Namísto sběrného zařízení lze realizovat jiná předřazená zařízení: Kotoučová sekačka namísto sběracího zařízení může toto překládací zařízení přizpůsobit sklizni zeleného krmiva. (Pro příležitostné využití je možná také kombinace s čelní sekačkou.)

 

Výsuvná náprava –


Přesouvá těžiště s cílem dosáhnout klidnější jízdy

Z důvodu jednostranného zatěžování dopravním pásem při jízdě ve svahu by byla jinak ohrožena stabilita. Kolo lze vysunout za účelem stabilizace těžiště.

 

Rozšíření


  • Větrná plachta: příliš silnému zavátí materiálu v místě předávání brání větrná plachta
  • Odlučovač cizích těles: Integrace silných magnetů do toku krmiva. Do silážovaného materiálu se nedostanou kovové díly, ale jsou odstraněny již během sklizně
  • Synchronní pás: U lehkého materiálu je třeba synchronní pás, který zajišťuje sevření materiálu
  • Zhušťovací válce 
  • Dávkovací zařízení silážního prostředku: Granulát nebo tekutina
  • Ještě více nožů: S větším počtem nožů lze zkrátit délku řezu a zmenšit mezeru k řezačce.

Řezání a překládání


Nahoře: Zobrazení řezacího ústrojí
Obrázek dole: Překládka na ASW

Fliegl BÜFFEL: Revoluce ve sklizni luk a pastvin


Rotorový systém nakládky s pomocným zásobníkem otevírá nové rozměry efektivity!

Fliegl BÜFFEL kombinuje sběrací zařízení, řezací rotor, pomocný zásobník a překládací zařízení zcela novým způsobem.
Řezaný materiál se sbírá, rozřeže, uloží do pomocného zásobníku a překládá na přepravní vozidlo. 

Fliegl BÜFFEL znamená plynule nakládat, plynule přepravovat.

Fliegl BÜFFEL: Inovativní systém All-in-One v nakládací technice


V čem spočívá inovativní charakter tohoto produktu ve srovnání s dosavadním stavem technického vybavení?

Fliegl BÜFFEL pracuje se sběracím zařízením a řezacím rotorem podobně jako nakládací vůz. Na rozdíl od nakládacího vozu však vůz Fliegl BÜFFEL nezajišťuje přepravu a nemusí jako nakládací vůz opouštět pole a vyprazdňovat se v místě určení sklízeného materiálu. U vozu Fliegl BÜFFEL proto odpadá neproduktivní doba nakládacího vozidla.

Fliegl BÜFFEL pracuje s pomocným zásobníkem podobně jako lis na kulaté balíky s předřazenou komorou. Na rozdíl od lisů kulatých balíků je pomocný zásobník vozu Fliegl BÜFFEL ale zcela jiné konstrukce a je větší.

Fliegl BÜFFEL pracuje při překládce podobně jako překládací zařízení řetězce na sklizeň kukuřičné řezanky. Na rozdíl od řezačky kukuřice, která sklízený materiál ihned překládá, disponuje vůz Fliegl BÜFFEL pomocným zásobníkem. Spotřeba energie vozu Fliegl BÜFFEL je výrazně nižší než u řezačky, což platí i o tažených řezačkách.

Z historie jsou známy takzvané senážní vozy nebo vozy na krmivo (sběrací a nakládací vozy), které sebranou trávu dopravovaly bez řezání dopravním zařízením na zavěšený vůz (nebo na vůz zapojený do soupravy). Vozy na krmivo byly nakládacími vozy zcela vytlačeny. Na rozdíl od nich pracuje vůz Fliegl BÜFFEL nejen s nejmodernější technikou, ale disponuje také řezačkou a pomocným zásobníkem a – nejdůležitější principiální rozdíl – nepřekládá sklízený materiál na vůz ve stejné soupravě, ale na jinou, samostatnou přepravní soupravu.

To znamená, že Fliegl BÜFFEL kombinuje známé komponenty inovativním způsobem a touto novou kombinací zakládá dosud neznámý proces sklizně s dosud nevídanou efektivitou.

Zvláštnosti / přednosti

Jako u mnoha skutečných inovací je také princip vozu Fliegl BÜFFEL v podstatě jednoduchý: Tento systém se skládá ze sběrače, řezacího rotoru, pomocného zásobníku a překládacího zařízení. Tráva se sbírá sběračem z řádku, je rozřezána plynule pracujícím řezacím rotorem s hladkým chodem, uložena do pomocného zásobníku a odtud je překládány na samostatné přepravní (sklizňové) vozidlo. Proces sklizně je dvoufázový, což znamená, že vozidlo Fliegl BÜFFEL zajistí v první fázi nakládání, dočasné skladování a překládání; přeprava jedním nebo několika přepravními vozy je druhá fáze. To je základní rozdíl k řetězci řezačky kukuřice, ve kterém je sklizeň organizována ve třech fázích a hmota se zpravidla překládá z řezačky na vozu s výtlačným čelem na přepravní nákladní automobil.

Naprostá novinka:

Nakládací agregát je v nasazení trvale, aniž by byl zapojen do přepravy hmoty. Střídání mezi nakládáním a přepravou se již neprovádí. Neproduktivní časy nakládacího agregátu již neexistují, jeho vytížení roste na 100 procent.

Význam pro praxi

Jako samostatný agregát je Fliegl BÜFFEL schopen zcela nově zorganizovat celý proces sklizně luk a pastvin. Transportní vozový park, který je známý ze sklizně kukuřičné řezanky a často se při ní používá, lze plně použít při sklizni luk a pastvin. Nakládací agregát se dostává do trvalého vytížení. Ve srovnání s nakládacími vozy roste průbojnost systému a to platí také pro hospodárnost sklizně luk a pastvin.

Usnadnění práce

Pokud chybí přepravní vozidlo, překládka se automaticky zastaví. To usnadňuje pracovní postupy. Rozpoznávání přepravního vozidla na základě majáku brání například nakládání materiálu na kabinu traktoru a podobným chybám nakládky.

Bezpečnost práce

V úzkých zatáčkách nebo na strmém pozemku může překládací zařízení pracovat samostatně. To je ve srovnání s jízdou se dvěma soupravami varianta, která v uvedených situacích přináší lepší bezpečnost práce.

2fázový proces sklizně


Fáze 1: Vůz Fliegl BÜFFEL zajistí nakládání, dočasné uskladnění a překládku

Fáze 2: Doprava jedním nebo několika přepravními vozidly

V úzkých zatáčkách nebo na strmém pozemku může překládací zařízení pracovat samostatně. To je ve srovnání s jízdou se dvěma soupravami varianta, která v uvedených situacích přináší lepší bezpečnost práce.

Pokud chybí přepravní vozidlo, překládka se automaticky zastaví. To usnadňuje pracovní postupy. V takovém případě lze plně využít silné stránky překládacího zařízení s integrovaným pomocným zásobníkem.